Psikolojik,hormonal,nörojenik ve arteriel faktörler gibi pek çok neden bağlı olabilir.40 yaşdan sonra ve diyabetik olanlarda arteriel faktörler ön plana çıkar.

Tanı;Hormon analizleri,Penil Doppler USG ile konabilir.Tedavide hormon eksikliği varsa yerine konur.Sildenafil grubu ilaçlardan yararlanılır.Arterial bozukluklarda vaskularizasyon ameliyatları denenebilir.Diğer yöntemlerden fayda görmeyen hastalara penil protezler önerilebilir.

Son yıllarda ESWT(ED 1000) tedavi denilen yeni bir yöntem uygulamaya girmiştir.Penise dışarıdan ultrasonik akım uygulanarak anjiogenezis oluşumu sağlanmaya çalışılmaktadır.Tedavide başarı oranı% 70’e kadar çıkmaktadır.

getimage (1)  eswt