Fimozis: Sünnet derisinin penis üzerini geriye çekilemeyecek şekilde sarmasıdır.Bu bölge kötü hijyen şartları da eklenirse ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.Tedavisi erken sünnetdir.

indir (6)  indir (7)

inmemis-testisİnmemiş Testis: Normalde testisler anne karnında kasık bölgelerinde yeralırlar,ve doğuma yakın torba (skrotoma) inerler.1 yaşına kadar inmemiş testislerde geri dönülemez bazı bozukluklar başlar.Bu nedenle bunlar 1-2 yaş arasında ameliyatla indirilmelidir.İndirilmeyen bu testislerde kanser gelişme oranıda normale göre çok artmaktadır.

 

 

 

Testis Torsiyonu: Testisin damar bağlantısı etrafında dönmesi sonucu ortaya çıkan durumdur.Hasta şiddetli ağrı duyar.4-6 saat içinde tanı konulup cerrahi müdahale yapılmadığı takdirde testisde gangren oluşur ve organ kaybedilebilir.

indir (2)   indir (3)

Vezikoüreteral Reflü(VUR): Üreterlerin mesaneye açıldığı kısımdaki tünelin yetersiz olması nedeniyle idrarın üretere,hatta böbreğe geri kaçmasıdır.Hastalık kendini sık idrar yolu enfeksiyon atakları ile gösterir.İleri olgularda  aynı  taraf böbreğin kaybına kadar götürebilir.(Hidroüreteronefroz)

Tanı; Voidingsistouretrografi  ile konur.

Tedavide enfeksiyon atakları önlenir,üçlü işeme öğretilir,ciddi olgularda endoskopik teflon enjeksiyonu veya  üreteroneosistomi yapılır.

images (11)   images (10)

 

Ureteropelvik Darlık: Üreterin en sık görülen konjenital anomalisidir.Hastalığa genellikle rutin muayeneler sırasında Usg ile tanı konur.Bazen kitle,ağrı,hematüri ile kendini gösterebilir.Renal sintigrafik yöntemler tanıya yardımcı olur.Hastanın periyodik kontrollerinde böbrekte toplama sistemlerindeki genişleme sürüyorsa açık veya perkütan cerrahi tedavisi ile pyeloplasti yapılmalıdır.

indir (1) images (6)