Yaptığımız Başlıca Ürolojik Operasyonlar

Prostat Ameliyatları

• Açık Prostatektomi

• TUR (Endoskopik Prostat Ameliyatı)

• TUR (Plasmakinetik)

Taş Ameliyatları

• Böbrek Taşı Ameliyatları

• Üreter Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)

• Mesane Taşı Ameliyatları ( Açık ve Endoskopik)

Kanser Ameliyatları

• Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

• Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi

• Mesane Kanserinde TUR (Endoskopik yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı)

• Böbrek Tümörlerinde Açık Cerrahi Girişimler

• Testis Tümörlerinde Cerrahi Girişimler

İnfertilite (Çocuk Sahibi Olamama) Girişimler

• Varikosel Ameliyatı (Mikrocerrahi Yöntem ile)

Pediatrik Üroloji Ameliyatları

• Sünnet

• İnmemiş Testis Ameliyatları

• VUR (idrar reflüsü) Ameliyatları

Böbrek Ameliyatları

• Böbrek Kisti Ameliyatları

• Böbrek alınmasını gerektiren Nefrektomi Ameliyatları

• Parsiyel Nefrektomi

• Pyeloplasti

• Perkutan Taş Cerrahisi

• Böbrek Nakli Ameliyatları