HbSAg (+) olanlar: 1- kronik aktif hepatit ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu nakil olmak nakil için engeldir.

2-HbV DNA (-) olup,karaciğer biopsisi normal hastalar nakil olabilirler.

3-Hbc ve Hbe antijeni (+) olan hastalar bekletilmelidir.

HCV (+) Hastalar : Bu hastalarda HCV RNA (-) ise ve karaciğer biopsisi normal ise hasta nakil olabilir.

HCV RNA (+) ise 12 ay interferon tedavisi sonrası HCV RNA (-)  olur ve karaciğer biopsisi normal olursa hasta nakil olabilir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.